Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Izbica i Winterlingen Izbica i Winterlingen
napis_gorny_pl

Strona główna

Email Drukuj PDF

Gmina Izbica realizuje wspólnie z partnerem z Niemiec Gminą Winterlingen projekt pn. „Wzmocnienie współpracy międzynarodowej z Gminą Winterlingen oraz promocja turystyki w Gminie Izbica” dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmuje wsparcie bezpośrednich kontaktów władz samorządowych gmin Izbica i Winterlingen oraz rozwój współpracy na poziomie szkolnym w celu wzajemnego poznania kultury i  turystyki obu uczestniczących w projekcie gmin.

 wartość dofinansowania: 38 618,23 zł                      wartość ogółem: 56 101,33 zł