Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Izbica i Winterlingen Izbica i Winterlingen
napis_gorny_pl
Fundusze Europejskie
Projekty zrealizowane i realizowane z Funduszy Unii Europejskiej przez Gminę Izbica PDF Drukuj Email
Wpisany przez Konto serwisowe   
wtorek, 19 stycznia 2010 00:00

Lp. Nazwa projektu

Źródło finansowania

Wartość całkowita

Kwota dofinansowania

1.

Budowa sieci wodciągowej z przyłączami z ujęcia wody w Bobliwie - etap II

SAPARD

1 023 246,94 743 246,94

2.

Budowa drogi gminnej Nr GP-002

SAPARD

476 364,43

350 717,00

3.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia wody w Bobliwie - etap III

SAPARD

868 570,41

642 427,81

4.

Modernizacja drogi gminnej Nr GP-008 od 0+000 do km 0+625

SAPARD

442 874,26

332 155,69

5.

Modernizacja drogi gminnej w Tarzymiechach

Bank Światowy (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich)

242 000,00

121 000,00

6.

Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Izbicy

Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

407 329,00

325,863,00

7.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Izbica - etap III

Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG

604 514,00

453 195,00

8.

Wzmocnienie współpracy międzynarodowej z Gminą Winterlingen oraz promocja turystyki w Gminie Izbica

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

79 553,00

55 687,10