Informacje o projekcie

poniedziałek, 07 grudnia 2009
Konto serwisowe
Drukuj

Projekt dotyczy współpracy dwóch partnerskich gmin, tj. Gminy Izbica (województwo lubelskie) oraz Gminy Miejskiej Winterlingen (Badenia Wirtembergia). Głównym obszarem działań projektu jest udzielenie wsparcia dla rozwijającej się współpracy międzynarodowej Gminy Izbica z Gminą Miejską Winterlingen w obszarze turystyki.

Przewidziane do realizacji zadania projektu w pełni wpisują się w ustawowe kompetencje obu partnerów, obejmujące między innymi rozwój współpracy międzynarodowej poprzez nawiązywanie nowych kontaktów międzyregionalnych, wymianę doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, poznanie wzajemnej kultury i tożsamości, wymianę młodych ludzi oraz promocja różnych form turystyki. Współpraca obu partnerów trwa już ponad 9 lat i systematycznie rozwija się. Początkowo dotyczyła głównie kontaktów na poziomie władz samorządowych, z czasem jednak zaczęła przybierać nowe formy i obejmować takie obszary jak: edukacja szkolna, kultura i integracja społeczna. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze ze Szkołą Szczebla podstawowego i gimnazjalnego z Winterlingen rokrocznie, organizują wymianę dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec.  Uczniowie z Niemiec bardzo dobrze czują się w polskich rodzinach i odwrotnie. Rodzice z Niemiec bez obaw wysyłają dzieci do Tarnogóry. Wymiana sprzyja bliższemu poznaniu się młodych ludzi, poznaniu dorobku i kultury obu narodów oraz doskonaleniu języka niemieckiego i angielskiego. Obecnie władze obu gmin pracują nad rozwojem nowych kierunków współpracy. Jednym z głównych kierunków będzie współpraca w zakresie rozwoju turystyki i promocji obu regionów.