Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Izbica i Winterlingen Izbica i Winterlingen
napis_gorny_pl
Turystyka i rekreacja
Tourismus und Erholung PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 stycznia 2010 20:36

Gmina Izbica - posiada dobre warunki do potencjalnego rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej ze względu na swoje malownicze położenie, dużą lesistość i czyste wody. W 1995 roku utworzono Skierbieszowski Park Krajobrazowy, obejmujący część gminy Izbica (4 760 ha powierzchni gminy zajmuje park, a otulina 1 760 ha). Park został utworzony w celu ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych. Łącznie powierzchnia parku na terenie gminy wynosi 6 520 ha. Do szczegółowych walorów Parku należą lasy bukowe, chronione i rzadko występujące gatunki roślin oraz falisto-pagórkowaty teren, z głęboko wciętymi wąwozami sprawiającymi wrażenie górskiego krajobrazu. Walorem gminy jest również nieskazitelne powietrze i doskonałe warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku (atrakcyjny krajobraz, malownicze tereny, lasy obfite w grzyby i jagody). Gmina ma wspaniałe, a zarazem różne stylowo trzy zespoły pałacowo–parkowe, które znajdują się w Tarnogórze, Orłowie Murowanym i Stryjowie.

Wśród pomników przyrody na szczególną uwagę zasługuje źródlisko o pow. 0,82 ha w Kryniczkach gm. Izbica, położone na działce nr 741 należącej do Gminy Izbica. Znajduje się tutaj siedem wypływów wód podziemnych z warstw kredowych. Jeden z nich jest otoczony kamiennym kręgiem. Dwa kolejne mają charakter pulsacyjny i są obudowane, jeden z nich ma zadaszenie. Drugi niezadaszony odprowadza część wody przez drewniane poidło dla bydła. Wody źródeł są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych i pojenia bydła.

Interesujące jest również objęte ochroną pomnikową stanowisko roślinności kserotermicznej „Zalesie" położone między miejscowościami Izbica i Zalesie na działce będącej własnością prywatną. Obejmuje fragment zbocza suchej doliny o pow. 1,37 ha. Zbocze jest w dużej części zalesione, jedynie w jego dolnej części na płytkich szkieletowych rędzinach wykształciły się zbiorowiska kserotermiczne. Zdecydowanie dominującym zespołem na tym terenie jest Tilio-Carpinetum, który zajmuje górną część zbocza. Drzewostan jest tworzony prawie wyłącznie przez graby, jako domieszka występuje grusza i brzoza brodawkowata. W strefie przejściowej między murawami a grądem wąskie pasmo zajmuje ciepłolubny zaroślowy zespół Peucedano, Cervariae - Corryletum. Dolną część zbocza zajmują murawy kserotermiczne zespołu Inuletum ensifoliae z charakterystycznymi gatunkami: oman wąskolistny, aster gawędka, ostrożeń panoński, len złocisty. Liczną domieszkę stanowią: ożanka właściwa, pajęcznica gałęzista, głowienka wielkokwiatowa, leniec pospolity, turzyca niska i Michella, przetacznik ząbkowany, dzwonek syberyjski, kłosownica pierzasta i tymotka Boehmera.

 

Gmina Winterlingen - znajduje się w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Zollernalb. Badenia Wirtembergia dzieli się na 35 powiatów oraz 9 powiatów miejskich, które łącznie tworzą cztery okręgi rejencyjne. Rejencja Tybinga – jedna z czterech rejencji Badenii Wirtembergii składa się z ośmiu powiatów ziemskich, między innymi z powiatu Zollernalb, w skład którego wchodzi 16 gmin i 9 miast. Wzdłuż zachodniej granicy Nizina Górnoreńska, ograniczona na wschodzie masywem górskim Schwarzwaldu, a na północnym wschodzie górami Odenwald. Większa część Badenii Wirtembergii należy do dorzecza Renu, płynącego na granicy z Francją, pozostała na dorzeczu Dunaju. Na granicy szwajcarskiej leży Jezioro Bodeńskie. Badenia-Wirtembergia jest atrakcyjna pod względem turystycznym i charakteryzuje ją rozwinięty ruch turystyczny, zwłaszcza w Schwarzwaldzie i nad Jeziorem Bodeńskim. Spośród uzdrowisk najbardziej znane jest Baden-Baden. Atrakcję stanowią zabytkowe miasta uniwersyteckie Heidelberg i Tybinga, katedry w Fryburgu Bryzgowijskim i Ulm, zabytki i muzea w Stuttgarcie, Karlsruhe i Konstancji, zamki, pałace i klasztory nad Renem, NeckaremDunajem oraz barokowe kościoły i klasztory w Górnej Szwabii.